BG 7

Vil du hjælpe børn med at skabe vild natur?

Bliv en del af Vilde Rødder

Børn kommer stadig mindre i naturen, og en hel generation er ved at miste forståelsen for naturens værdi og hvad det kræver at beskytte den. Det er et problem. Både for børnene og den vilde natur.

Derfor søger vi voksne frivillige, der har lyst til at gennemføre 5 naturaktiviteter à 1 time sammen med børn i skolefritidsordninger og spejdergrupper.

Som en del af Vilde Rødder er du med til at give børn en forståelse for den vilde natur og give dem handlemuligheder, så de selv kan gøre en positiv forskel. Dermed bliver børnene fremtidens naturambassadører.

Meld dig som frivillig

Hænderne skal op af lommen og ned i jorden

Hos Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Praktisk Økologi og Det Danske Spejderkorps ved vi af erfaring, at den bedste måde at engagere de 6-12-årige i naturen er ved at gå ud i den – og gøre noget.

Derfor har vi udviklet 5 spændende forløb á 1 time, hvor børnene i en SFO eller spejdergruppe udvælger et område, f.eks. et krathjørne, hvor de over en periode arbejder på at forbedre levevilkårene for vilde arter, fx ved at:

  • Lave kvasbunker og jordvolde
  • Skabe vandhuller
  • Dyrke blomster og lade græsset gro

Samtalen om de forskellige arters behov glider sammen med de praktiske aktiviteter og styrker børnenes forståelse af naturens processer.

Resultat: Flere vilde kvadratmeter og flere Vilde Rødder!

4

Meld dig som frivillig i Vilde Rødder

Når du melder dig som frivillig i Vilde Rødder tilbyder vi dig et kursus og en grundig indføring i de 5 små aktiviteter du skal lave med børnene – og hvordan du fanger og fastholder børnenes interesse.

Så er du klar til at gå til din lokale samarbejdspartner – fx SFO, spejdergruppe, forening eller andre steder hvor børn i alderen 6-12 år er i deres fritid - og gennemføre et forløb for de Vilde Rødder.

Som frivillig får du et spændende kursus, som:

  • Gør dig klogere på vild natur
  • Lærer dig at formidle til børn
  • Giver dig et godt netværk til de andre frivillige

På kurset får du udleveret undervisningsmateriale, frøposer og diplomer til børnene. Efter de afsluttede forløb får du et flot kursusbevis.

Herunder kan du se en oversigt over kommende kurser i 2024. Opret en profil/login for at tilmelde dig. Vi forventer desuden snart at kunne lancere et webinar her på siden så du kan tage kurset digitalt.

Når du er oprettet som frivillig får du adgang til de materialer du skal bruge og gode råd til hvordan du kommer godt i gang med samarbejdet i dit lokalområde.

Kommende kurser:

København d. 21. aug. 16:30 - 20:00

Aarhus d. 28. aug. 16:30 - 20:00

Meld dig som frivillig
5

FAQ

Her kan du få svar på dine spørgsmål

For SFO/Klub og spejdergrupper

Er du interesseret at få besøg af en gratis underviser i jeres SFO/klub eller spejdergruppe, som kan hjælpe jer og jeres børn med at skabe flere vilde områder?

Børnene skal over 5 forløb á 1 time være med til at forvilde et område og skabe de elementer, der understøtter den vilde natur, fx kvasbunker, højt græs, vandhuller og blomsterbed mv.

På den måde får vi dels flere vilde kvadratmeter, men endnu vigtigere: Vi får en masse børn, som bliver opmærksomme på, hvor vigtigt det er at give plads til naturen.

Som institution får du gratis besøg af en frivillig som vil formidle om den vilde natur. Når I har gennemført forløbene, får I et flot diplom.

Få besøg af Vilde Rødder
2

Forventninger til SFO/Klub eller spejdergruppe

For at Vilde Rødder-forløbene skal blive en god oplevelse for alle, er det vigtigt, at I som institution eller spejdergruppe bidrager på nogle få, men væsentlige punkter. 

  • En fast kontaktperson, der sammen med den frivillige planlægger, hvornår de fem forløb skal udføres. Om det skal være med en uge eller en dags mellemrum er op til jer. 
  • En medarbejder/spejderleder, som børnene kender og er tryg ved. Denne person skal sørge for at samle børnene, så de er klar til forløbene på det aftalte tidspunkt. Han/hun skal derudover deltage i forløbene og supportere den frivillige i forhold til det sociale samspil. Vær opmærksom på, at den frivillige underviser er en naturentusiast, der ikke kan forventes at have pædagogiske kompetencer på professionelt niveau.  
  • Den tilknyttede SFO-medarbejder eller spejderleder bør selv være interesseret i vild natur og biodiversitet. Der er intet krav om forhåndsviden, men oprigtig nysgerrighed er en fordel.
  • En fast gruppe børn. Forløbene bygger videre på og inddrager viden og erfaringer fra tidligere forløb. Derfor er det vigtigt, at det er den samme gruppe børn, der udfører de fem forløb. 
Få besøg af Vilde Rødder
7

Om Vilde Rødder

Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Praktisk Økologi og Det Danske Spejderkorps vil lære børn om videnskaben bag naturen og samtidig få børnene til at hjælpe dyr og planter til at trives på grønne arealer, som de møder i deres hverdag.

Kontakt

emailadresse

vilderodder@dn.dk
Logoer smal

Holdet

profil billede


Nicolas Jespersen

Projektleder

Danmarks Naturfredningsforening

profil billede


Signe Schrøder

Vild havekonsulent

Praktisk Økologi

profil billede


Dieter Toftkjær

Natur og friluftsvejleder

Det Danske Spejderkorps